Nominace pro rok 2024 byly otevřeny.

Neváhej a přihlaš se i Ty ještě dnes!

O Dítěti Česka

Termín pro podání nominací

Nominace je třeba odevzdat do 30. 9. 2024.

Jak probíhá anketa?

UNICEF vybere z přihlášených účastníků 20 finalistů, a to 10 žáků základní školy (kategorie "školák") a 10 žáků střední školy (kategorie "středoškolák"). Každý z porotců dále bude mít možnost z přihlášených účastníků vybrat nad rámec finalistů jednoho školáka a jednoho středoškoláka, kterým udělí tzv. divokou kartu do finále.

O vítězi ankety rozhodne porota, která každému z jednotlivých finalistů udělí 1 až 10 bodů. Body udělené každému dítěti od všech porotců se sčítají. Dítětem Česka se stanou dvě děti: chlapec s nejvyšším počtem bodů přidělených mu všemi porotci, a dívka s nejvyšším počtem bodů přidělených jí všemi porotci.

Co bude porota hodnotit?

  • Prokázaná činnost ve prospěch potřebných, životního prostředí, společenských hodnot, inovací pro budoucnost:
   • Pro potřebné: Aktivity, které přímo pomáhají lidem v nouzi, jako je dobrovolnictví v charitativních organizacích, práce v bezplatných poradenských centrech nebo pomoc v komunitních projektech.
   • Pro životní prostředí: Snahy o ochranu životního prostředí, jako je účast na čištění parků, výsadba stromů, propagace udržitelného životního stylu nebo zapojení do kampaní na ochranu přírody.
   • Pro společenské hodnoty: Aktivity zaměřené na podporu a udržení sociální soudržnosti, jako je propagace rovnosti, boj proti diskriminaci, podpora inkluzivity a diverzity.
   • Inovace pro budoucnost: Účast na výzkumných projektech, vynalézání nových technologií nebo řešení pro budoucí výzvy, zapojení do projektů v rámci školy.
  • Nadání, talent, školní výsledky:
   • Nadání a talent: schopnosti nebo talent v určité oblasti, jako je hudba, výtvarné umění, sport, matematika, věda, literatura apod.
   • Školní výsledky: akademické výsledky, ocenění, účast na soutěžích nebo projektech.
  • Schopnosti motivovat a inspirovat vrstevníky, být příkladem, pozitivně vést druhé:
   • Motivace a inspirace: Schopnost povzbudit a motivovat ostatní, šíření pozitivní energie a optimismu.
   • Být příkladem: Konzistentní jednání v souladu se svými hodnotami a principy, čestnost, integrita a odhodlání.
   • Pozitivní vedení: Schopnost vést ostatní směrem k dosažení společných cílů, podpora týmové práce a spolupráce.
  • Potenciál do budoucnosti:
   • Růstový potenciál: Schopnost růst a rozvoj, otevřenost novým zkušenostem a možnostem.
   • Budoucí plány: Realistická představa o svých cílech a plánech do budoucna, ať už akademických, profesních nebo osobních.
  • Mezinárodní potenciál:
   • Mezinárodní angažovanost: Zapojení do mezinárodních projektů, výměnných programů, účast na mezinárodních soutěžích nebo konferencích.
   • Kulturní porozumění: Schopnost komunikovat a spolupracovat s lidmi z různých kultur, porozumění globálním výzvám a perspektivám.

Není nutné vynikat ve všech oblastech. Pro porotu je nejdůležitější, aby se finalisté angažovali DLOUHODOBĚ (nikoliv jednorázově) v některé z činností a projevovali ZÁJEM a NADŠENÍ z této iniciativy.

Co čeká vítěze?

 • finanční cena v hodnotě 15 000,- Kč na realizaci a podporu veřejně prospěšného projektu či aktivity iniciované vítězem ankety
 • osobní setkání a interakce s porotci
 • vlastní blog a prostor na webu a profilech UNICEF ČR pro své názory a pohledy
 • propojení v rámci mezinárodní sítě UNICEF
 • publicita v partnerských médiích
 • příležitosti v průběhu roku v podobě zapojování do nejrůznějších aktivit a konferencí příkladem může být z minulých let: 

Kdo může být nominován?

 • Všechny děti nebo mladí lidé, kteří splňují tato kritéria:
 • věk do 17 let (v době vyhlášení výsledků ankety)
 • české občanství, trvalý pobyt nebo dočasná ochrana v ČR

Jak nominovat?

Pro nominaci do ankety je potřeba vyplnit nominaci zde. Pro úspěšné odeslání nominace je potřeba přiložit oskenovaný/vyfocený podepsaný souhlas zákonného zástupce nejpozději do 30. 9. 2024.

Před přihlášením si prosím pozorně přečtěte tyto Pravidla ankety a Zásady ochrany osobních údajů.

V případě dotazů nás prosím kontaktujte na e-mailu: diteceska@unicef.cz

V čem je anketa Dítě Česka unikátní?

Poslechněte si odpovědi porotců na tuto otázku v krátkém videu níže.

Kdo bude v porotě?

Čvančarová Jitka

Čvančarová Jitka

vyslankyně UNICEF ČR a herečka

Eliáš Patrik

Eliáš Patrik

vyslanec UNICEF ČR a hokejová legenda

Marhoul Václav

Marhoul Václav

vyslanec UNICEF ČR a režisér

Králíčková Milena

Králíčková Milena

rektorka Univerzity Karlovy

Gomba Pavla

Gomba Pavla

ředitelka UNICEF ČR

Kovář Karel (Kovy)

Kovář Karel (Kovy)

youtuber a influencer

Koliha Petr

Koliha Petr

ředitel stanice ČT Déčko

Nantl Vít

Nantl Vít

generální ředitel a předseda představenstva vydavatelství Vltava Labe Media

Zažímalová Eva

Zažímalová Eva

předsedkyně Akademie věd ČR

Hrzal Ladislav

Hrzal Ladislav

školský ombudsman

Kedrová Kristýna

Kedrová Kristýna

vítězka ankety Dítě Česka 2023

Šplíchalová Klára

Šplíchalová Klára

ředitelka Fóra dárců a Aliance odpovědných pořadatelů veřejných sbírek

Dolanská Bányaiová Lucie

Dolanská Bányaiová Lucie

soudkyně Ústavního soudu

Šejtka Ondřej

Šejtka Ondřej

ředitel České rady dětí a mládeže

Sobotka Daniel

Sobotka Daniel

ředitel Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK

Maďar Rastislav

Maďar Rastislav

epidemiolog a děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity

Pavliš Matěj

Pavliš Matěj

vítěz ankety Dítě Česka 2023

Záhorová Jarmila

Záhorová Jarmila

Výkonná ředitelka zlínského filmového festivalu

Dítě Česka

2024
Hledáme dítě Česka