Nominace pro rok 2024 byly otevřeny.

Neváhej a přihlaš se i Ty ještě dnes!

Proč vytvářet prostor pro inspirativní mladé lidi?

Co si myslí Milena Králíčková, rektorka Univerzity Karlovy?

Dle Mileny Králíčkové, rektorky Univerzity Karlovy, jsou důvody pro podporu a zviditelňování inspirativních mladých lidí a dětí zjevné. Nechme ji mluvit vlastními slovy:

„To je zcela jednoznačné: děti, které vyrůstají v inspirativním a tvůrčím prostředí, budou takové nejspíše i v dospělosti. Budou z nich aktivní, činorodí a vzdělaní lidé a budou pečovat o svět, přírodu i bližní, přijdou s nápady a vynálezy, jak budou moci i jejich vlastní děti lépe žít. Jako matka dvou dcer vím, jak je to důležité, zcela podstatné. A jako rektorka Univerzity Karlovy dělám – a ještě udělám – se svým týmem vše pro to, aby měly děti a také dospívající mladí lidé možnost jít studovat nejen co je baví, ale co pomůže jejich kariéře, rodinám i celé naší společnosti.“

Souhlasíte-li s paní rektorkou, máte ještě do 30. 6. možnost právě na těchto webových stránkách takovéto dítě nominovat!