Nominace pro rok 2024 byly otevřeny.

Neváhej a přihlaš se i Ty ještě dnes!

Finalisté projektu Dítě Česka zavítali na ministerstvo školství

Zvídavým dotazům naslouchali a v rámci společné debaty diskutovali v pondělí 20. února finalisté projektu Dítě Česka, zástupci Českého výboru pro UNICEF a zástupci ministerstva školství.


Finalisté ankety Dítě Česka v debatě se zástupci MŠMT sdíleli své osobní zkušenosti a pohledy na aktuální situaci v českém školství.

Čtrnáctiletý Václav Hranický z Ostravy diskusi otevřel tématem nutných reforem, které by měly české školství přiblížit k současným západním standardům, a to jak technologicky, tak personálně. Za významnou finalisté považují také problematiku „škatulkování dětí“ na základě známek. Definování osobnosti podle toho, zda jsme jedničky, dvojky či pětky, je dle názoru šestnáctileté finalistky Zity Krotké z Jihlavy zastaralý způsob, který nemá dobrý vliv na identitu dítěte a jeho duševní zdraví. Zároveň nadnesla spolu s tímto tématem úzce související a viditelnou absenci individuality, jež může být značně demotivační. S jejími názory souhlasil a konkrétním příkladem tuto tezi podpořil také šestnáctiletý Ondřej Zábran, který se aktivně angažuje ve Studentském parlamentu Plzeňského kraje. Je-li někdo nadaný pro angličtinu, je podle něj aktuálně bohužel nucen věnovat svůj čas jinému předmětu, ve kterém naopak tolik nevyniká. Namísto toho, aby mladý člověk své nadání prohluboval a stával se expertem v daném oboru, je odkázán věnovat se předmětům, ve kterých se trápí, a to vše na úkor zlepšování se právě kupříkladu v angličtině. V rámci výuky by finalisté ocenili větší důraz na praktické hodiny, jež jim pomohou zorientovat se lépe ve skutečném životě. Zanedbaná je podle nich například sexuální výchova, kterou někteří po celou dobu školní docházky neměli doposud možnost absolvovat. Obavy pociťuje šestnáctiletá Zuzana Marečková z Mělníka i z nepoměru mezi kvalitou škol v malých a větších městech. Centralizace uznávaných a prestižních škol zejména v krajských městech v čele s Prahou dle jejích slov znamená pro spoustu mladých lidí rozhodování mezi více než hodinovým dojížděním za kvalitním vzděláváním, anebo lepší dostupností, ovšem vykoupenou horší úrovní studia. Na tento výrok reagoval opačným názorem patnáctiletý Matouš Válek původem ze Šumperka, který si vybral záměrně školu na maloměstě, kde mají učitelé podle něj možnost věnovat více prostoru jednotlivým žákům. V neposlední řadě padlo ze strany dětí doporučení i nadále aktivně rozšiřovat povědomí o školních parlamentech a dalších mimoškolních aktivitách, které napomáhají zkvalitňovat vzdělání samotným školám.

Náměstkyně ministra školství Martina Běťáková podnětné připomínky dětí ocenila a uvedla důvody, proč některé z návrhů, ač s nimi v zásadě souhlasí, není možné implementovat okamžitě. Jednou z hlavních otázek, která se prolíná ve všech zmíněných oblastech, je rozdílný pohled společnosti na to, co můžeme považovat za kvalitní vzdělání. Podle náměstkyně není možné plošně změnit aktuální systém, dokud nenastane shoda v tomto bodě. I z toho důvodu jsou reakce a modernizace v rámci školství pomalejší než finalisty zmiňovaný rychlý vývoj v oblasti digitalizace a technologií. Vrchní ředitel sekce vzdělávání a mládeže Jan Mareš dále připomněl, že je potřeba vnímat školu nejen jako místo, kde se učíme, ale také jako místo, kde jsou děti vychovávány, a to především během prvních studijních let. Dle jeho slov je potřebné neopomínat důležitou roli školy v podobě nastavování režimu, bez kterého studenti v dospělosti jen těžko najdou uplatnění na pracovním trhu. V souvislosti s tímto tématem poukázal také na specifickou roli gymnázií oproti ostatním školám.

Na otázku ze strany UNICEF, jakým způsobem zapojit více mladých lidí do aktivit dobročinného charakteru, navrhovali finalisté pokračování v šíření osvěty mezi dětmi ohledně toho, jak je možné se zapojit do mimoškolních aktivit. Podle studentů mohou hrát v tomto ohledu velkou roli učitelé, kteří mají velký vliv na děti a možnost otevírat tyto otázky nejen během třídnických hodin. Podle vítěze ankety Matěje Strnada jsou pro mladé lidi hlavní inspirací vrstevníci a jejich činy. Vítězka loňského ročníku Dítě Česka Ester Anna Soukupová také poukázala na důležitou roli důvěry, zázemí a pomoci pro děti, za níž poděkovala UNICEF ČR, který jí byl, a i nadále je nápomocný v jejích snahách šířit tyto aktivity mezi svými vrstevníky. V závěru debaty poděkovala ředitelka UNICEF ČR Pavla Gomba za příležitost uskutečnit tuto inspirativní debatu ve spolupráci s MŠMT a zároveň vyzvala finalisty projektu Dítě Česka k nominaci mladých hrdinů ze svého okolí pro další ročník projektu. Setkání bylo zakončeno komentovanou prohlídkou prostorů MŠMT.

Diskuze k článku

Přečtěte si, na co se lidé k tomuto článku ptají nejčastěji.