Nominace pro rok 2024 byly otevřeny.

Neváhej a přihlaš se i Ty ještě dnes!

Známe Děti Česka 2023!

Kristýna tvoří edukativní hry a světy skrze Minecraft, Matěj reprezentuje v šachu i doučuje své vrstevníky

Česká pobočka Dětského fondu OSN – UNICEF vyhlásila v neděli 19. listopadu vítěze letošního ročníku úspěšné ankety Dítě Česka. Z 24 finalistů porota vybrala 17letou tvůrkyni edukativních her Kristýnu Kedrovou z Českého Krumlova a 16letého matematického nadšence Matěje Pavliše z Havlíčkova Brodu.

Slavnostní finále proběhlo krátce po poledni v majestátním Vlasteneckém sále Univerzity Karlovy. Tato anketa si klade za cíl dát prostor a hlas dětem a mladým lidem, kteří pomáhají tam, kde je to podle nich třeba a zároveň mají schopnost inspirovat své vrstevníky k podobným aktivitám. „V anketě Dítě Česka by nemělo jít o jednorázové velké činy, ale spíše o dlouhodobou aktivitu dětí a konkrétní výsledky. Chtěli jsme, aby se o šikovných dětech vědělo, aby byly za svoje aktivity veřejně oceněny, abychom tím inspirovali i ostatní. Dítě Česka chce říct, že má smysl na sobě pracovat a něco dělat pro druhé,“ uvedla výkonná ředitelka UNICEF ČR Pavla Gomba.

Z více než 200 přihlášek se utvořilo 24 finalistů, se kterými bude UNICEF ČR i nadále spolupracovat a utvářet příležitosti zejména v oblasti participace dětí ve společnosti. Vítězná dvojice, dívka a chlapec, získala od porotců v součtu nejvíce bodů. Nicméně výběr mezi tolika nadanými a aktivními dětmi byl pro porotce velmi obtížný a každý z finalistů by si bezpochyby zasloužil vyhrát.

Slavnostního finále ve Vlasteneckém sále Univerzity Karlovy se zúčastnilo 24 finalistů.

Kristýna Kedrová vytvořila výukovou hru na vyjmenovaná slova v Minecraft Education, kde děti projdou příběhem na záchranu pravěkého chlapce. Nyní již pracuje na dalších výukových videích do vlastivědy, ve kterých chce děti zábavně provést Evropou. Účastní se také programu Space4Talents, kde se podílí na projektu spojeném s ekologií a udržitelností. Jejím plánem do budoucna je vytvořit výukový svět Minecraft Education o životě Karla IV. a jeho vlivu na české země.

Matěj Pavliš se závodně věnuje šachům, píská fotbalové zápasy a doučuje své vrstevníky matematiku i češtinu skrze projekt Studenti studentům, který založil se svými spolužáky. Veškeré výdělky z projektu navíc věnuje neziskovým organizacím. Matěj se angažuje také v rozvoji zájmových aktivit v rámci města Havlíčkův Brod. Podílí se na projektu „Šachy do škol“ a pomáhá vést a zakládat různé kroužky. Ve svém věku se stihl Matěj stát Osobností města Havlíčkův Brod a Talentem kraje Vysočina.

Zatímco Kristýnu nominovala její maminka s cílem ocenit aktivity, kterým se věnuje přávě přihlášením do ankety, Matěj byl nominován na základě hlasování ve své třídě, které uskutečnila jeho třídní učitelka. Spolužáci si jej tedy zvolili jako reprezentanta třídy.

Vítězové ankety Dítě Česka 2023: Kristýna Kedrová (17) a Matěj Pavliš (16)

O tom, kdo v anketě Dítě Česka zvítězí, rozhodovala odborná porota, ve které zasedají rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková, youtuber a influencer Karel Kovy Kovář, ředitelka Fóra dárců Klára Šplíchalová, školský ombudsman Ladislav Hrzal, ředitel České rady dětí a mládeže Ondřej Šejtka, generální ředitel vydavatele Pražského deníku společnosti Vltava Labe Media Vít Nantl, ředitelka Nadace rozvoje občanské společnosti Taťána Plecháčková, předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová, epidemiolog a děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity Rastislav Maďar, vyslanci dobré vůle UNICEF ČR herečka Jitka Čvančarová a hokejová legenda Patrik Eliáš. Součástí poroty byla také výkonná ředitelka UNICEF ČR Pavla Gomba.

„Obdivuji a oceňuji mladé lidi, kteří ve studiu a svých zájmech vynikají a silnou vůlí a odhodláním se podílí na zlepšování našeho prostředí a společnosti. Za čas budou tito talentovaní a empatičtí lidé vést naši zemi a tvořit její budoucnost. Závazkem vysokých škol je, aby výjimečnost a skvělou motivaci těchto studentek a studentů podpořily a na jejich cestu je dobře připravily. Beru to i jako můj osobní závazek,“ podtrhla rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková.

Výkonná ředitelka UNICEF ČR a influencer Karel (Kovy) Kovář předávají cenu vítězce Krystýně Kedrové

Všichni finalisté měli možnost se na slavnostním vyhlášení osobně setkat s těmito porotci. Vítězové brzy po vyhlášení vyrazili na Kavčí hory, kde se stali hosty pořadu Zprávičky v ČT Déčko. Další den čekala na vítěze navíc výhra v podobě převzetí role prezidenta Petra Pavla na Světový den dětí. Poprvé v historii České Republiky slavila spolu s dětmi tento den také hlava státu. Na Pražském hradě strávily Děti Česka den s prezidentem Petrem Pavlem, kterému předaly výsledky výzkumu Česko - Země přátelská k dětem a diskutovaly s ním o aktuálních tématech.

A co je čeká dál? Vítězové budou mít prostor na webu a profilech UNICEF ČR, čímž získají hlas a budou moci prezentovat své aktivity a hodnoty ostatním. UNICEF jim současně zajistí publicitu v partnerských médiích a poskytne vhodné příležitosti pro jejich další rozvoj. Jednou z novinek letošního ročníku je také odměna ve výši 15 000,- Kč, kterou mohou vítězové využít na projekt iniciovaný jimi samotnými.

UNICEF ČR bude i nadále spolupracovat se všemi 24 finalisty a vytvářet pro ně příležitosti zejména v oblasti participace. Jednou z aktivit, která proběhne již začátkem roku 2024, bude například setkání všech finalistů s ministrem školství a debata o aktuálním školním systému.

Lonští vítězové Ester Anna Soukupová a Matěj Strnad předávají pomyslně štafetu letošním vítězům. Ester a Matěj si v letošním roce vyzkoušeli také roli porotců.

Finalisté ankety Dítě Česka:

Lucie Bažacká (14) | Marie Chrudimská (17) | Natálie Kelešová (14)| Dorota Maděrová (16) | Ellen Buriánková (10) | Kristýna Kedrová (17)| Jana Pokorná (6) | Marika Anna Mlčková (16) | Victoria Lukander (16) | Laura Zálešáková (16) | Miriam Jiroutová (17) | Tina Wu (16) | Barbora Macková (17) | Oliver Slavík (15) | Mark Manšylin (11) | Matyáš Čapek (13) | Petr Klíč (16) | Matěj Pavliš (16) | Lukáš Pavelka (16) | Antonín Babouček (16) | Jiří Podskalník (9) | Lubomír Hasmanda (16) | Tomáš Havelka (13) | Bartoloměj Dach (11)

Za podporu při realizaci ankety děkujeme:

Ámos Vision

Česká rada dětí a mládeže

Dětská tisková agentura

Český rozhlas

ČT Déčko

Deník

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Muzeum fantastických iluzí

Univerzita Karlova